Dinsdag 21 januari 2020

Dinsdag 10 maart 2020

Lezing over De geschiedenis van de Vries Robbé in Gorinchem door de heer John Stoop.

 

Aanvang 20.00 uur in Kultureel Centrum De Koels, Molenlaan te Vuren. De toegang is vrij.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waarin onder meer de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw E.C. den Adel-van Es en de heer H. van den Berg. Na afloop van het huishoudelijk gedeelte worden rond 21.30 uur de nieuwe aanwinsten op foto- en filmgebied uit onze verzameling getoond.

 

Aanvang 20.00 uur in Kultureel Centrum De Koels, Molenlaan te Vuren.

De toegang tot het tweede gedeelte is vrij.

Dinsdag 21 april 2020

Lezing over De Valleistelling en de slag om de Grebbeberg door de heer Hugo Ouwerkerk uit Gorinchem. U kunt een boeiende uiteenzetting verwachten over de eerste oorlogsdagen in mei 1940.

 

Aanvang 20.00 uur in Kultureel Centrum De Koels, Molenlaan te Vuren.

De toegang is vrij.

Zaterdag 30 mei of 6 juni 2020

Jaarlijkse excursie/fietstocht. Bestemming is nog onbekend.

 

Vertrek per fiets en/of auto's vanaf De Koels om 13.00 uur. Terugkeer tussen 16.00 en 17.00 uur. De juiste datum en bestemming komen later op de website en worden gemeld tijdens een van de bijeenkomsten.

  Historische Vereniging
 ''de Heerlijkheid Vuren''