Dinsdag 23 januari 2018

Dinsdag 20 maart 2018

Lezing over de 'Ridder van Rappard', de oud-burgemeester van Gorinchem door de heer Klaas Tammes, oud-burgemeester van Buren.

 

Aanvang 20.00 uur in Kultureel Centrum De Koels te Vuren.

De toegang is vrij.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarin onder meer de bestuursverkiezing en contributieverhoging. Aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw L. Ekelmans-Rijpert en de heren S. Tuiten en J. Roza Sr. Na afloopvan het huishoudelijk gedeelte volgt rond 21.30 uur een film over Vuren.

 

Aanvang 20.00 uur in Kultureel Centrum De Koels te Vuren.

Na de ledenvergadering (rond 21.30 uur) is de toegang vrij.

Dinsdag 17 april 2018

Gerrit Sterrenberg en Jaap de Kock vertellen over Vuren, Dalem en Herwijnen, dorpen van de nieuwe gemeente West Betuwe.

 

Aanvang 20.00 uur in Kultureel Centrum De Koels te Vuren. De toegang is vrij.

Zaterdag 23 juni 2018

Excursie naar het Biesbosch Museumeiland. Vertrek met auto's vanaf De Koels om 13.00 uur. De kosten bedragen 6,50 euro per persoon. Voor wie ook ruim een uur met de fluisterboot mee wil, bedragen de kosten rond de 13,50 euro. Een drankje met of zonder kan ter plaatse in het restaurant. Terugkeer naar Vuren staat gepland tussen 16.00 en 17.00 uur.

  Historische Vereniging
 ''de Heerlijkheid Vuren''