Op deze pagina kunt u een aantal fragmenten zien uit bestaande films over Vuren en Dalem. Klik op het plaatje van het filmpje dat u wilt zien. Onderaan de pagina vindt u een aantal losse links naar films die door ons op internet gezet zijn.
 
Mocht u nog filmopnames bezitten die wij mogen kopiëren, stuurt u dan een E-mail naar jhrozasr@kpnplanet.nl
Brandweer Vuren                         1951
  Kees v.d. Giessen
aan het werk (1977)
Langs de dijk
      1951
Verenigingsleven
          1951
Bekende Vurenaren
    in de jaren 70
Langs de dijk
       1979
Fort Vuren
    1939
Schoolgym 1951
VV Stormvogels
          1951
Plaatsing kerkklok
Thaborkerk (1979)
Opening O.L. School
              1968
Rommelmarkt
        1993
    Vuren kampioen 1984
    + clublied J. v. Mourik

Opening Lingebos

            1969

Langs de dijk

      1964

Bejaarden komen

weer thuis (1978)

Hervormde Kerk 1978

Ijsbaan 1978

Rommelmarkt 1978

De cirkel is rond

Kaartclub 't Kladje

Open Eettafel 55+

Bunkers Lingewaal

Expositie Fort Vuren

KZF Loevestein 1991

Loevestein-Ytong

            1993

Pompen of verzuipen

KZF Loevestein 2003

PV Loevestein/Durox

Boottocht bejaarden

                1990

Opening Witte Huis

            1997

Afscheid Meester

Tuiten (2001)

Klas meester Kan 1973

Peuterspeelzaal 1976

Bouw en opening

Dreumeshof (1976)

Peuterspeelzaal 1975

Plattelandsvrouwen

                1987

De Putten (drone)

Rondje Heuff-terrein

             

Slot Loevestein 2015

150 jaar Smits

Wagenpark C.Tromp

        Eerste paal

Thaborkerk (1978)

Waal dichtgevroren

        1939-1940

Bedrijfsinkrimping

Durox (DOCU 1974)

Prins Bernhard op

Fort Vuren (1940)

Kindercarnaval

    Dalem 1977

Kindercarnaval Koels

          Vuren 1977

Oranjefeest 1979 (1)

Oranjefeest 1979 (2)

Oranjefeest 1980 (1)

Oranjefeest 1980 (2)
Oranjefeest 1980 (3)

Bakker(s) Van Herwijnen

                1926 - 1994

Dalems carnaval 1980

Oranjefeest Dalem

                1980

Oranjefeesten Dalem

          rond 1980

Schaatsen op de Wiel

              (Dalem)

Sinterklaas kinderclub

                  1977

Oranjefeest 1977

DUROX 1970

Rivier de Waal

Reünie OBS 2016

Dodenherdenking 2016

Fort Vuren 4 mei 2016

Flypast Fort Vuren

Ruilverkaveling Vuren

Van vacht tot trui

Het kleine cafe (1978)

Feesten en optochten

      (1923 - 1995)

  Historische Vereniging
 ''de Heerlijkheid Vuren''